Правила перекладу.

Правило Приклади, вправи
Російська мова Українська мова
1. Прізвища та географічні назви не перекладаються: Александров, Цветочное. Александров, Цвєточне.
Перекладіть на українську мову: Майский, Лунный, Алексеев, Усть-Каменогорск, Орехово-Зуево, Филиппов, Николаевский, Северо-Курильск, Североморск, Иваново-Вознесенск, Острог.
1. У прізвищах зберігається закінчення -ой: Донской, Толстой. Донськой, Толстой.
Перекладіть на українську мову: Круговой, Луговой, Боровой, Броневой.
2. Закінчення -ое, -ее в географічних назвах передається через -е: Научное, Отрадное. Научне, Отрадне.
Перекладіть на українську мову: Горячее, Веселое, Октябрьское, Доброе, Счастливое, Богатое, Приветное, Гремячее, Опытное.

3.2. Вживання голосних при перекладі власних назв.

Правила Приклади, вправи
Літера Російська мова Українська мова
Рос. Укр.
Е Е
1. Після приголосних Правила перекладу.: НЕкрасов, ПЕнза. НЕкрасов, ПЕнза.
Перекладіть на українську мову: Федин, Пенза, Чапек, Шушкевич, Фет, Херасков, Кемерово.
2. Після ж, ч, ш, щ, р: БестужЕв, РЕвель БестужЕв, РЕвель.
Перекладіть на українську мову: Желябовский, Реутов, Чебоксары, Шекана, Щецин, Жешув, Ревель, Черников.
Е Є Егоров, Ейск. Єгоров, Єйськ.
1. На початку слова: Перекладіть на українську мову: Евлампий, Елец, егерь, Енакиево, Енисей, Емельянов.
2. Після Ь, голосних, та апострофа: БеляЕв, ГурьЕв, АнаньЕв. БеляЄв, Гур'Єв, АнаньЄв.
Перекладіть на українську мову: Арсеньево, Ананьин, Григорьев, Барбье, Ружье, Арефьев, Савельев, Астафьев.
3. У корені, якщо російському е відповідає споріднене українське і: СЕров, ЦвЕтов, КамЕнев, Лебедев СЄров (сірий), ЦвЄтов (цвіт). КамЕнєв(камІнь- камЕня), ЛебЕдєв (лебІдь Правила перекладу. – лебЕдя)
Перекладіть на українську мову: Крепиков, Зверев, Белгород, Железноводск, Песков, Светлов, Твердохлебов, Лесков, Репин, Хмелев, Коренев.
4. У суфіксі -єв-, -єєв- після приголосних, крім ж, ц, ч, ш, щ, р: ГолубЕВ, ДягилЕВ, БотЕВ. ГолубЄВ, ДягілЄВ, але: БотЕВ (болг.).
Перекладіть на українську мову: Аракчеев, Сергеев, Лаптев, Тургенев, Андреев, Берендеево.
Ё ЙО
На початку слова, складу: СоловьЕв, Елкино. СоловЙОов, ЙОлкіно.
Перекладіть на українську мову: Муравьев, Бугаев, Елкин.
Ё ЬО
У середині і на кінці складу: АлфЕров, КовалЕв. АлфЬОров, КовалЬОв.
Перекладіть на українську мову: Кортелев, Ковалев, Новоселовка, Королев, Кораблев, Тополев.
Ё Е
В утвореннях від спільних для обох мов імен: АртЕмов. АртЕмов.
Перекладіть на українську Правила перекладу. мову: Артемовск, Федоров, Семенов.
Ё О
Під наголосом після ч, щ РогачЕв, БорщЕв. РогачОв, БорщОв.
Перекладіть на українську мову: Чечеткин, Лихачев, Хрущев, Щипачев.
Э Е
Завжди: Эрнестов, Элиста Ернестов, Еліста.
Перекладіть на українську мову: Эверест, Эфиопия, Эссен.
Ы И
Завжди: ЧернЫх, ТЫрново. ЧернИх, ТИрново.
Перекладіть на українську мову: Сыктывкар, Рыков, Рыбинск, Крысин.
И И
1. Після ж, ч, ш, щ, ц перед приголосними: ШИшков, ТучИн. ШИшков, ТучИн.
Перекладіть на українську мову: Тушино, Циркуны, Рощин, Жилкин.
2. В утвореннях від назв, імен, спільних для обох мов: КулИков, СИлаев, але: Филиппов. КулИков, СИлаєв, але: Філіппов.
Перекладіть на українську мову: Гаврилин, Силин, Пивоваров, Никитин Правила перекладу., Николаев, Синицын, Сидорцов.
3. У префіксі прі-: ПрИшвин. ПрИшвін.
Перекладіть на українську мову: Привольное, Приднепровье, Прилуцкий, Прибрежное, Пригожин.
4. У суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-, -ович-, -євич-: ПетрИк, БатИщев. ПетрИк, БатИщев.
Перекладіть на українську мову: Йовович, Билык, Лифшиц, Катрич, Станюкович, Радзилевич, Базилевич, Вобласевич.
И І
На початку слова та після приголосних, крім ж, ч, ш, щ: Иванов, БИлИбИн. Іванов, БІлІбІн.
Перекладіть на українську мову: Селигер, Гагарин, Кузьмичев, Аниканов, Хибины, Фиджи.
И Ї
Після голосних, апострофа і м’якого знака: Ибраимов, ГурьИн, ИльИн, Израиль. ІбраЇмов, Гур’Їн, ІльЇн, ІзраЇль.
Перекладіть на українську мову: Заикин, Заир, Захарьин, Марьино, Воинов, Каир, Измаил, Луиджи.Розділ ІІІ. Правопис Правила перекладу. складних слів.

§ 1. Загальні правила правопису складних слів.

1.1.Разом пишуться:

1. Абревіатури: Нацбанк, машбюро, ВАК, СНД, ЧАЕС, АТС, але: вуз, втуз, неп, дот, загс ( і ЗАГС).
Утворіть складні слова: європейський атом, Міністерство освіти, районний виконавчий комітет, медичний університет, Кабінет Міністрів, історичний факультет, командир дивізії, Криворізький басейн.
2. З першою частиною авіа-, метео-, мікро-, теле-тощо: АВІАзавод, МЕТЕОспостереження.
Утворіть складні слова: мікроскопічні прилади, агрономічні досліди, соціальна структура, телевізійний коментатор, стереоскопічний звук, велосипедний трек, макроскопічна економіка, геологічні платформи.

1.2. Через дефіс пишуться:

1. Поєднання цифрових і літерних позначень: 100-річчя, 40-годинний, 8-тижневий, 9-поверховий, але: сторіччя, сорокагодинний, дев’ятиповерховий. МІГ-33, ГАЗ-66, 7-Б клас, група РН –23.
Утворіть складні Правила перекладу. прикметники з цифровими позначеннями і без них: шість днів, п’ять годин, дванадцять поверхів, десять тонн, вісім балів. Правильно напишіть слова: ВАЗ 2109, Фіат 193, СУ 25, 9а клас, група РВ 51, Боїнг 747, РДК 26.07, РПГ 7, БТР 70.
2. Терміни, до складу яких входять літери алфавіту: Т - подібний, альфа - промені, але: дельтаплан, бетатрон (план, трон - самостійно не вживаються).
Правильно напишіть слова: бета - розпад, дельта ефект, ікс проміння, Г- подібний, Н подібний; гамма грама, гама глобулін, альфа трон.
3. Літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс: с.- г. – сільськогосподарський, але: с. г. – сільське господарство (скорочення словосполук пишуться без дефісів).
Утворіть літерні скорочення: старослов’янський Правила перекладу., соціал-демократ, сільськогосподарський; контрольна робота.

§ 2. Складні іменники.

2.1.Разом пишуться складні іменники, утворені:

1. Частками пів-, напів-, полу- та іменником: ПІВлимона, НАПІВавтомат, ПОЛУкіпок, але: пів-Києва, пів-Америки (пів- з власними назвами пишеться через дефіс).
Утворіть складні іменники: пів+огірок, пів+місяць, пів+годин, напів+сон, пів+будинок, пів+озеро, пів+Африка, пів+Болівія, пів+Париж, пів+Харків, пів+яблуко, пів+вареник, пів+Амур, пів+Лондон.
2. З трьох і більше основ: термо+гідро+динаміка = термогідродинаміка.
Утворіть складні іменники: тепло+гідро+електро+станції, світло+звуко+панорама, авто+мото+крос, тепло+водо+лікування.

2.2. Через дефіс пишуться іменники, що означають:

1. Спеціальність, професію: інженер Правила перекладу.-електрик.
Правильно напишіть іменники: лікар терапевт, інженер будівельник, режисер постановник.
2. Перше слово пікреслює особливість чи прикмету предмета, явища, названого другим словом: стопорний кран = стоп–кран, блокуюча система =блок–система.
Правильно напишіть іменники: ракета носій, свят вечір, вакуум фільтр, експрес лабораторія, компакт диск.
3. Складні одиниці виміру: людино-день, але: трудодень.
Правильно напишіть іменники: машино день, тонно кілометр, кіловат ампер година.
4. Державні посади, вчені, військові, наукові звання: прем’єр-міністр, генерал-лейтенант.
Правильно напишіть іменники: контр адмірал, лорд канцлер, унтер офіцер, штабс капітан, віце адмірал, генерал губернатор, член кореспондент, генерал полковник.
5.З першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-: віце-президент, екс Правила перекладу.-чемпіон..
Правильно напишіть іменники: віце канцлер, віце прем’єр міністр, екс президент, лейб гусар, максі пальто, міді сезон, міні футбол, обер майстер, перший віце прем’єр міністр.
6. Іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, зюйд-зюйд-ост.
Правильно напишіть іменники: норд ост, зюйд вест, норд норд вест.
7. Скорочення іменників: б-ка(бібліотека),д-р(доктор).
Скоротіть іменники: література, фабрика, товариство, видавництво, університет.
8. Перша частина складного слова (яке пишеться разом або через дефіс), якщо далі йде слово з такою ж другою частиною: радіо- і телеапаратура, але: радіотелеапаратура (іменник пишеться разом, якщо він складається з трьох і більше основ Правила перекладу.).
Утворіть складні іменники: кулько ролико підшипники, тепло гідро електро станції, аудіо відео техніка.
8. Назви істот, комах, мікробів: риба-меч, клоп-водомір.
Правильно напишіть слова: риба молот, метелик адмірал, інфузорія трубач, заєць русак, бактерія донор.
9. Назви нот, голосів, музичних інструментів: соло-гітара, ля-мінор.
Правильно напишіть слова: ре мажор, соль дієз, мецо сопрано, ритм гітара, до мінор.
10. Запозичення з інших мов: альма-матер, де-юре, але: альтер его, аква віте.
Правильно напишіть слова: де факто, ва банк, ін фоліо, мас медіа, рок н рол, тет а тет, пі ар; персона нон грата, табула раса.

§ 3. Складні числівники та займенники.

3.1. Разом пишуться Правила перекладу.:

1. Складні орядкові числівники, останнім компонентом яких є сотий-, тисячний-, мільйонний-: шестиСОТИЙ, десятиТИСЯЧНИЙ, кількаМІЛЬЙОННИЙ, але: 27-тисячний.
Утворіть складні поядкові числівники: п’ятсот, дванадцять тисяч, тридцять шість мільйонів, триста сімдесят два мільярди; 34 тисячний, 156 мільйонний, 678 мільярдний.
!!! Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й подбні пишуться окремо: п’ять з половиною тисячний.
Утворіть складні порядкові числівники: вісім з половиною мільйонів, двадцять шість з половиною тисяч, триста двадцять з половиною мільярдів.

3.2. Через дефіс пишуться:

1. Порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 1-й, 12-го, 47-мільйонний.
Правильно напишіть чисівники: 26 го, 97 й, 17 тисячний, 78 мільйонний, 452 мільярдний.
2. Складні займенники з компонентами будь-, небудь-, казна-, хтозна-: де Правила перекладу. - небудь, казна - як, але: будь у кого, казна з ким,.
Розставте, де треба, дефіси: хтозна де, будь який, будь що будь, хтозна який, який небудь, будь хто, будь коли, хтозна як; будь на чому, казна при кому.

§ 4.Складні прикметники.

4.1. Разом пишуться складні прикметники:

1. Утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеп- лісостеповий,чорнозем- чорноземний.
Утворіть складні прикметники: всюдихід, залізобетон, шлакоблок, лженаука, землекоп.
2. Утворені від іменника та прикметника: сині + очі =синьоокий.лівий + берег =лівобережний.
Утворіть складні прикметники: геологічна розвідка, стереоскопічний звук, важка атлетика, Північний Крим, Східна Європа, мовний стиль.
3. З другою дієслівною частиною: волю+ любити =волелюбний,гайки+різати =гайкорізний.
Утворіть Правила перекладу. складні прикметники: машини+будувати, дерево+обробляти, вагони+ремонтувати, воду+гнати.
4. У яких перша частина – прислівник, або ж друга - дієприметник: згаданий (де) вище = вищезгаданий, але: (трохи) вище згаданий; борода (яка) сива = сивобородий.
Утворіть складні прикметники: підписаний (де) нижче, добуває (що) азот, поранений (як) легко, зелений (як) вічно, поданий (де) вище, зрозумілий (як) легко; (дуже) важко хворий, (він буде) вічно зелений.

4.2. Через дефіс пишуться складні прикметнии:

1. Утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: (екс-чемпіон) екс-чемпіонський, але: (Москва-ріка) москворіцький.
Утворіть складні прикметники: лейб-гусар, контр-адмірал, віце-президент, соціал-демократ, генерал-губернатор.
2. Утворені від двох чи більше прикметників одного Правила перекладу. ряду (поняття не підпорядковані одне одному) та узвичаєні: наукові і технічні =науково-технічні, суспільний і політничний= суспільно-політичний.
Утворіть складні прикметники: соціальний і культурний, аграрний і сировинний, навчальний і вихоний, масовий і політичний, суспільний і політичний; народний+визвольний, літературний+художній, підзолистий+болотний.
3. Словосполуки, утворені від підпорядкованих прикметників, пишуться окремо (прислівник + прикметник чи дієприкметник): науковий + обгрунтований = науково обгрунтований, суспільний + небезпечний= суспільно небезпечний. Пор.: соціально-культурний, соціально орієнтований; аварійно-ремонтний, аварійно небезпечний.
Правильно напишіть слова: інтонаційно виділений, соціально зумовлений, діаметрально протилежний, технічно недосконалий, послідовно виконаний.
4. З першою частиною військово-, воєнно-: військово–морський, але: військовозобов’язаний, військовополонений.
Утворіть складні прикметники: військовий + повітряний, воєнний Правила перекладу. + стратегрічний, військовий + спортивний.
5. Якщо обидві частини однорідні і з’єднуються звуком о або е: м’ясо і молоко = м’ясо - молочний, але: голова і ноги = головоногі (термін).
Утворіть складні прикметники: м’ясо і вовна, крохмаль і патока; груди і черево.
5. Які означають колір, смак і їх відтінки (останній компонент передає основний колір, смак, а попередні – їх відтінки): темно-синьо-зелений, жовтувато-білий, кисло-солодкий. гіркувато-солоний; пор.: молочно-білий, біломолочний: але: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори).
Утворіть складні прикметники: гіркуватий+ солоний, кислий+ солодкий,темний+синій, блідий+жовтий+ рожевий, темнуватий+ синюватий+жовтий, молочний+ білий, жовтуватий+червоний+ гарячий; лимонний+жовтий Правила перекладу., сніжний+білий, білий+сніг.

Розділ ІІІ.

Правопис прислівників, прийменників, сполучників, часток.

§ 1. Прислівники.

1.1. Разом пишуться складні прислівники, утворені сполученням:
1. Прийменника з числівником: в + двоє =вдвоє,в + перше =вперше.
Утворіть складні прислівники: в+друге, у+двічі, на+двоє, по+одинці, за+одно, в+п’ятеро, на+троє.
2. Частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- із будь-якою частиною мови: аби + куди =абикуди,чи + мало =чимало, але: дарма що, поки що, тільки що, хіба що, чи що. Пор.: дещо забув, знає де що лежить.
Утворіть складні прислівники: аби+як, аби+де, ані+скільки, ані+трохи, де+далі, де+що, що+дня, чи+мало Правила перекладу., що+далі, що+найдовше, що+як+ найдовше.
!!! Слід відрізняти складні прислівники від прийменників, часток, іменників тощо, які зберігають свої функціх у реченні як окремі частини мови: Порівняйте: Міг, урешті, й написати. У решті питань ми дійшли згоди. Хочу зупинитисяпередусімна цьому. З-під лоба виглядали блискучі очі. Нащо ви це зробили? На щови розраховуєте? Я хотів це зробитищоякнайкраще. Я думав,що як найкращезробити.
1.2. Окремо пишуться прислівникові словосполуки, утворені сполученням:
1. Двох іменників (числівників) та одного – двох прийменників: день у день, один в один, сам на сам.
Перевірте правопис: рік-у рік, раз-у-раз, збоку на бік, час відчасу, нога Правила перекладу. в ногу, один одинцем, з року врік, з краю в край, слово в слово, раз по раз, один по одному, один наодин.
2. Прийменник по зі збірними числівниками: по двооє, по восьмеро.
Перевірте правопис прикладів: по–троє, по четверо, посемеро, по десятеро.
1.3.Через дефіс пишуться складні прислівники утворені:
1. Прийменником по та прикметниками чи займенниками на -ому, -ки: по-нашому, по-сусідськи,а такожпо-латині.
Перевірте правопис прикладів: по бойовому, по батьківському, по - іншому, по братерськи, по хритстиянськи, по французьки, по їхньому.
2. Повторенням слова або основи зі службовими словами чи без них: будь-що-будь, всього-на-всього.
Перевірте правопис прикладів Правила перекладу.: коли не коли, де-не де, ледве ледве, як-не-як, просто-напросто, пліч- опліч; рік у рік, один в один.

Зверніть увагу !

Прислівники: Однозвучні сполучення:
забагатовзяли за багатороків
так набагато краще плануватина багато років
дедалі цікавіше де далі з’явиться
зробитищоякнайкраще що як найкращезробити
спочатку привітався з початку зустрічі
краще зробити удень у день народження
надворізлива на дворівивантажили
якбизнав як бибуло добре
чималознайшли чи маловам допомагали
щонайбільше шестеро що найбільше цінується
вкупівирішували в купісміття
назустріч мені на зустріч зі мною
виконав наполовину на половину терміну
нагадую вдруге у друге вікно
читав по-англійському по англійському телебаченню

Зверніть увагу Правила перекладу. !

Прийменник + числівник:
Разом Окремо Через дефіс
вдвоє, надвоє, вдруге, удвічі, заодно, поодинці. (йти) по двоє, по троє, по шестеро (по + збірний числівник). (сказати) по-перше, по-друге, по-п’яте (по + порядковий числівник).
Повторення основи:
Окремо Через дефіс
кінець кінцем, один одинцем, сама самотою(наз. відм.+ ор. відм.). сам-один, сам-самісінький, повік-віків(наз. відм.+ наз. або родов. відм.).
рік у рік, один в один, сам на сам(іменник, числівник чи займенник + прикметник). всього-на-всього, коли-не-коли (будь-яка інша частина мови + прийменник).
Прийменник + іменник:
Разом Окремо
вбік, назустріч, вгорі(напрямок). у бік, на зустріч, в Правила перекладу. горі(іменник має самостійне значення).

§ 2. Прийменники.

Порівняйте:

Разом: Окремо:
Щоб (аби) вас зацікавити, ми підготували й макет. Що б вас могло так зацікавити ?
Вивчив, проте (однак) не все. Про те завдання ми не знали нічого.
Я теж (також) не бачив. Я бачив те ж саме.
Тож (тому) і схвалили… То ж був мій рейс!
Не побачив,зате усе знайшов. За те завдання особисто подякували.
Якби (коли б) ви прийняли пропозицію позитивно… Як би ви це сприйняли ?
Якщо добре спланувати… Як що, листи приніс!

§ 3. Частки.

Правила Приклади, вправи
3.1. Через дефіс пишуться:
1. Часткибудь-, небудь-, казна-, хтозна- із будь- якою частиною мови Правила перекладу.: будь-хто, де-небудь.
Правильно напишіть слова: хтозна як, казнаде, будь де, будь кого, казна-як, будь-що.

3.2.Правопис часток НЕ, НІ.

Правила Приклади, вправи
НЕ- пишеться разом:
1. Коли слово без не- не вживається (не – префікс): не + вільник =невільник(слова вільник немає), не + вдовзі = невдовзі(слова вдовзі немає).
Правильно напишіть слова: не+нависть, не+года, не+жить, не+вдаха, не+забаром, не+гайний, не+похитний, не+винно.
2. З іменниками, прикмет., займен., прислівниками (утворюють єдине поняття, часто це антоніми): вміння –невміння,важкий- неважкий, абихто –неабихто,дурно –недурно.
Утворіть антоніми з часткою НЕ-: любов, віра, згода, активний, легкий, абияк, вдало, вже Правила перекладу., мов, наче, врожай, балакучий, сміливий.
3. Ускладі префікса недо-: НЕДОоцінювати, НЕДОстача, але: не доїдати (залишати на столі), не дописати (не закінчити писати).
Правильно напишіть слова: не+до+тепа, недо+держати, недо+чувати, не+до+сяжність; не+до+співати, не+до+бачити.
4. З дієприкметником якщо він є означенням іменника ( а не присудком) без пояснювальних слів: передбачені питання - непередбачені питання(єдине поняття),але:ніким не передбачені питання.
Утворіть антонімічні словосполуки з часткою НЕ-: прийняті рішення, підготовлена доповідь, з’ясовані факти, виконане завдання, розв’язана проблема, спростовані чутки.
!!! НЕ- пишеться з прикметником окремо, якщо він має при собі займенник чи прислівник із часткою не-, або якщо Правила перекладу. перед ним є слова далеко, аж ніяк, зовсім: вивчене питання - невивчене питання: - ніким не вивчене питання; - аж ніяк не вивчене питання; - зовсім не вивчене питання.
Утворіть за наведеним зразком словосполучення: досконалі знання, завершена робота, написаний лист, знайдений скарб, відшкодовані збитки, вилікувана хвороба, виоране поле, ліквідована пожежа, загартована людина, прийняті закони.

Розділ IV. Вживання великої літери.

§1. З великої літери пишеться КОЖНЕ СЛОВО

(крім родових позначень) у таких власних назвах:

1. Астрономічні та географічні назви (крім родових позначень): Урало-Кушумський степ, Східносибірське море, Чумацький Шлях, планета Венера, Гора Джомолунгма, ріка Сула.
Правильно наишіть назви: сузір’я великий віз, великий кавказький хребет Правила перекладу., північний льодовитий океан, гора еверест, східно європейська рівнина, північно кримський канал, жовте море, карські ворота.
2. Титули, посади, ранги у складі географічних назв мис Капітана Джеральда.
Правильно наишіть назви: берег короля леоніда, мис доброї надії, набережна лейтенанта шмідта.
3. Назви держав, автономних республік, регонів, населених пунктів, річок, вулиць (у тому числі й неофіційні) тощо (крім родових позначень): Україна, Російська Федерація, Автономна Республіка Крим, Полісся, Кривий Ріг, Західна Україна, країни Заходу, Близький Схід, Князівство Монако, Південно-Західна залізниця.
Правильно наишіть назви: біловезька пуща, єлисейські поля, булонський ліс, карельська автономна республіка, держава бахрейн, жовті води, курорти півдня, далекий схід.
4. Назви груп, союзів Правила перекладу. держав, найвищих державних установ України та міжнародних організацій (крім родових позначень): Європейський Союз, Верховна Рада України, Організація Об’єднаних Націй, але: Міжнародний комітет Червоного Хреста, Троїстий союз.
Правильно наишіть назви: рада безпеки ООН, європейське економічне співтовариство, кабінет міністрів України, конституційний суд України, співдружність незалежних держав, всесвітня рада миру.
5. Назви найвищих державних посад України та міжнародних посад: Президент України, Голова Ради Безпеки ООН, але: президент США, голова уряду Росії.
Правильно наишіть назви посад і установ: голова верховної ради України, прем’єр-міністр України, генеральний секретар ООН, голова Верховного суду США, голова конституційного суду України, прем’єр-міністр Польщі, Голова Нацбанку України.
!!! Для Правила перекладу. підкреслення урочистості події, в дипломатичних протоколах титули, посади пишуться з великої літери: відбулася зустрічПрезидента України та Президента Республіки Польща; Посол Канади; але: два роки тому прем’єр-міністр Канади дав інтерв’ю кореспондентові.
Поясніть правопис назв: Президент Сполучених Штатів Америки, державний секретар США, Міністр освіти Греції, Прем’єр -міністр Великобританії.
6. Назви іноземних інформаційних агентств: агентство Пренса Латіна(без лапок).
Правильно наишіть слова: агентство франс пресс, агентство рейтер, агенство аль джазіра.

§2. З великої літери пишеться ПЕРШЕ СЛОВО:

1. У назвах автономних округів, областей, міністерств та їх головних управлінь, органів державної влади, установ, оганізацій, партій, навчальних закладів, заводів, музеїв, парків, вокзалів, ринків Правила перекладу., тощо: Єврейська автономна область, Державна інспекція Міністерства освіти й науки України, Партія зелених, завод “Протон”, Палац піонерів, Верховний суд США, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Пвденний вокзал.
Правильно наишіть назви: ямало ненецький автономний округ, департамент ветеринарної медицини міністерства аграрної політики України, національний банк України, великобурлуцька міськрада, будинок вчених, народно - демократична партія, федерація профспілок України, гельсинська спілка, міністерство фінансів Угорщини, тадіон динамо, державне казначейство.
2. У назвах конгресів, конференцій, найважливіших документів: Конституція України, Потсдамська угода, Конгрес захисту культури.
Правильно наишіть назви: декларація прав людини, акт проголошення незалежності України, міжнародна конференція науковців, указ Президента України, постанова Кабінету Міністрів України, наказ директора Правила перекладу. заводу, рішення уряду.
3. У назвах історичних подій, епох, знаменних дат, свят, пам’яток архітектури: Паризька комуна, Полтавська битва, 8 Березня, епоха Відродження, День студента, Золоті ворота.
Правильно наишіть назви: льодове побоїще, ренесанс, день незалежності України, новий рік, печерська лавра, тріумфальна арка, свято перемоги, день учителя, ейфелева вежа, 8 березня.
4. У назвах фірм, компаній, банків: фірма “Будмен”, банк “Меркурій”, компанія “Джеренарл електрик”, ЗАТ “Новий шлях”(власні назви беруться в лапки).
Правильно напишть назви: об’єднання азот, фірма ріелтер, компанія дженерал моторс, банк грант, комапанія ітера, В.А.Т. промінь, ТОВ Новий Світ.
5. У назвах орденів (без лапок), медалей (в Правила перекладу. лапках): орден Дружби народів, але: орден “Мати-героїня”, медаль “За відвагу”.
Правильно напишть назви: орден знак пошани, орден олександра невського, орден почесного легіону, медаль за бойові заслуги, медаль георгіївський хрест.
6. У прикметниках, якщо вони входять до складу власних назв, що означають належність (“чиє”, або “імені когось”): Шевченківські читання, Нобелівська премія, але: піфагорова теорема, ахіллесова п’ята (наукові терміни та фразеологізми пишуться з малої літери); пукшкінські рукописи.
Правильно напишть назви: миколини зошити, маріїни іграшки, шевченківська премія, Державна премія; авгієві стайні, Базедова хвороба; шекспірівський стиль, шевченківські традиції, гоголівські мотиви, бальзаківські твори, лермонтовські вірші.
7. Скорочені назви установ, абревіатури, утворені з власних і загальних Правила перекладу. назв: Укркоопспілка, Мінфін, але: медінститут, житлокооператив; СНД, МАГАТЕ, але: вуз, ЗАГС (і загс).
Утворіть скорочені назви: Національний банк, Міністерство аграрної політики України, Кабінет Міністрів України. Утворіть абревіатури:автоматична телефонна станція, Вища атестаційна комісія, Харківський тракторний завод, теплоелектроецентраль.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Тільки у назвах найвищих державних установ України (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційних Суд тощо)і найвищих міжнародних організацій (Організація Об’днаних Націй, Рада Безпеки ООН тощо) усі складові частини пишуться з великої літери. У назвах будь-яких інших установ, партій, організацій, вулиць та.ін.з великої літери пишеться тільки перше слово(Міністерство освіти і науки, Партія регіонів, Союз студентів, Будинок Правила перекладу. вчених та ін.).

§ 3. З МАЛОЇ ЛІТЕРИ пишуться:

1. Титули, посади, ранги, вчені, військові, наукові, почесні звання: лауреат, генерал-майор, професор, князь.
Виправте помилки: академік академії наук, імператор, колезький асесор, контр-адмірал, ректор, лауреат нобелівської премії, герцог, народний артист України, майстер спорту.
2. Назви структурних підрозділів установ, а також слова: з’їзд, актив, збори, сесія, конференція, рада, президія, симпозіум: бухгалтерія, вчена рада інституту.
Виправте помилки: відділ кадрів, кафедра, лабораторія, цех; шоста сесія харківської міськради; засідання президії українського товариства охорони природи; відділення оптики, спеціалізована вчена рада.
3. Традиційні, неофіційні назви закордонних державних органів періодичного скликання: парламент, національні збори.
Правильно напишіть назви: меджліс, великий народний хурал Правила перекладу., сейм, кнесінг, джирга, бундестагт, ландтаг, сенат.
4. Назви порід тварин, комах, сортів рослин у загальному вжитку: вівчарка(порода собак), легорн (порода курей), молдова (сорт винограду), але: Ранній Магарача (сорт винограду у спеціальній літературі).
Правильно напишітьназви: Бульдог, Такса, сименталка, фокстер’єр, тракен, айдаред, Ахалтекінець, Ізабела, лідія.
5. Утворені від географічних найменувань, імен, прізвищ назви тварин, страв, виробів: Сен-Бернар (монастир) - сенбернар(порода собак), Рентген (прізвище) – рентген (аппарат).
Поясніть правопис слів: Йоркшир, йоркшир, ампер, ньюфаундленд, Мадера, токай, кахеті, Єсентуки, ватт, Ом, кольт, Болонья, бостон, Галіфе, френч.
6. Присвійні прикметники у складі фразеологізмів, наукових термінів: мова Езопа - езопова мова,п’ята Ахіллеса - ахіллесова п’ята.
Утворіть Правила перекладу. фразеологізми, наукові терміни: спіраль Архімеда, стайні Авгія, ложе Прокруста, меч Дамокла, нитка Аріадни, срібники Юди, теорема Піфагора, хвороба Базеда.

Розділ V. Правопис іншомовних власних назв.

§ 1. Іншомовні імена і прізвища.

Правила Приклади, вправи
1. У китайських, корейських, бірманських, в’єтнамских та інших іменах і прізвищах усі складові частини пишуться з великої літери: Ден Сяопін(Китай), Кім ІР Сен(Корея), Фам Ван Донг(В’єтнам), Акіро Куросава(Японія), Ворасан Буніахак (Лаос), Рандріаніріна Андріаманана (Мадагаскар).
Правильно напишіть імена та прізвища: мао цзедун, лю го шень, кім лі кван, ояма масутацу, моріхей уешіба, вілайпхан сомванг, го хунчжен, ракутундроцимба русулуарінівулалау.
2. Частки, артиклі Правила перекладу. та інші службові слова у середині прізвищ та імен пишуться з малої літери без дефісів (да, ді, да, дю, дер, дас, фон, ед, ель, ібн, де ла, де лос, ванта інші): П’єр де Кубертен, Людвіг ван Бетховен, Ганс фон дер Штауг, Марія дель Сокорро, Марко ван Бастен, Оскар де ла Хойя, Абу Алі ібн Хасан ібн Хусейн ібн Сіна.
Правильно напишіть імена та прізвища: шарль де костер, серхіо хосе де лос альварес, генріх фон крюгер, джалал ед дін, марко ван брокелен, карлос ді вітторіо, хосе да сільва, анрі де ла кур’є, марко антоніо де ла сольді, нур Правила перекладу. ед дін, алі аль рахман, махмуд ель керім, саїд ібн халіль ібн рашид.
3. Частка Д (від фр. de) та О пишуться через апостроф: Д’Артаньян, О’Генрі.
Правильно напишіть імена та прізвища: д обіньї, д аламбер, д еркільє, о ніл, о кейсі, о коннор, д акоста, о рейлі.
3. Частки Мак-, Ван-, Сан-, Сен-, Сент-, які стоять перед прізвищем і є його частиною, пишуться через дефіс: Мак-Гір, Ван-Дейк, Сан-Мартін, Сен-Сімон.
Правильно напишіть імена та прізвища: роберт мак інтайр, річард мак грегор, вінсент ван гог, Гійом де сан себастьян, антуан де сент екзюпері, роже де сент вінсент, Хуан Правила перекладу. вітторіо Ді сан Марко, Жан жак де сан педро.
4. Частки інколи традиційно пишуться разом: Дерібас, Декарт, Лафонтен.
Правильно напишіть імена та прізвища: декандоль, деліль, лагарп, фонвізін, лефоше.
5. Дон (пан) як форма звертання пишеться з малої літери: дон Карлос, дон Естебан. але: Дон Кіхот (літературний герой),донжуан (у загальному значенні).
Правильно напишіть імена та прізвища: дон педро, дон базіліо, дон вітторіо; дон жуан, дон себастьян (літературні герої).
5. Разом пишуться тюркські, вірменські та інші особові назви з компонентами бей, заде, мелік, огли та ін., що вказують на родинні стосунки або соціальний стан: Хасанбей, Керогли, Улугбек, але: Алі ібн Хусейн (арабське ібн у Правила перекладу. середині – з малої)-Ібн Хусейн (Ібн на початку - з великої);Ізмаїл – паша, Селім - паша(турецьке паша - завжди через дефіс).
Правильно напишіть імена та прізвища: алі бек, мамед огли, турсун заде, кара мелік, селім паша, кер огли.
6. Через дефіс пишуться складні особові імена та прізвища: Жан-Поль, Жан-Клод, Марія-Тереза(фр. - єдине ім’я),але: Серхіо Хосе, Марко Антоніо (ісп. – два окремих імені); Жоліо-Кюрі, Альтаміра-і-Кревеа.
Правильно напишіть імена та прізвища: жан жак,марія тереза, педро ігнасіо, Жан п’єр, фрідріх вільгельм, зиновій-богдан; новиков прибой, красс мартініс.
1.2. Прикметники, утворені від особових назв, пишуться:
1. Через дефіс, якщо утворені Правила перекладу. від особових імен, що пишуться через дефіс: Жан-Жак – жан-жаківський.
Утворіть прикметники: Жан-Клод, Сен-Сімон, Мак-Інтайр, Сан-Себастьян, Сент-Яго, Сан-Педро, Жан-П’єр.
2. Через дефіс, якщо утворені від імені і приізвища: Вальтер Скотт – вальтер-скоттівський.
Утворіть прикметники: Марк Твен, Жуль Верн, Ромен Ролан.
3. Разом, якщо утворені від особових назв, що пишуться без дефісів (з частками ван, фон – тільки від іменника): де Голль – деголлівський, Нур ед Дін –нуреддінівський, ван Бетховен - бетховенський.
Утворіть прикметники: де Кубертен, ла Хойя, Д’Артаньян, Абд ель Керім, фон Бок, фон Зейдліц, ван Бастен, Д’Аламбер.

1.3. Не утворюються прикметники Правила перекладу.:

1. Від складних прізвищ, прізвиськ і псеводонімів: Остап Вишня, Річард Левое Серце.
Утворітьприкметники: Великий Бізон, Еріх Марія Ремарк.
2. Від тюркських та інших особових назв з частками бей, заде, мелік, огли, паша: Керогли, Осман-паша.
Утворіть, де можливо, прикметники: Турсунзаде, Осман - паша, Джангірогли,Ібн Рустем, Тугайбей, Алібек, Асланхан.
1. Від невідмінюваних іншомовних прізвищ: Д’Обіньї, ді Баджіо.
Утворіть, де можливо, прикметники: Лепаж, Фонвізін, Лефоше, ді Готті, Д’Орнель.

§ 2. Іншомовні географічні назви.

Правила Приклади, вправи
1. Прийменники, артиклі, частки, що стоять у середині іншомовних географічних назв, пишуться з малої літери з двома дефісами: Ріо-де-Жанейро, Франкфурт-на-Майні.
Правильно напишіть назви: еск ле Правила перекладу. бен, Шибін-ель-Ком, булонь сюр мер, сен е уаз, фонтен сюр рон, па де кале, фон дю лак, хан хухій нуру, фернанду ді норонья, фор де франс, анхель де ла гуарда, порт о пренс.
2. З великої літери з дефісом пишуться подвоєні назви, артиклі і частки на початку іншомовних географічних назв: Баден-Баден, Аксель-Хейберг, Ель-Кувейт, Лос-Аламос, Ла-Манш, Норман-Уелс, Буенос-Айрес, Норт-Даунс, але: Норткліф, Норфолк тощо;
Правильно напишіть назвиа: ель джуф, ез зарка, ед дибдиба, ейр крик, ел ріно, де лонга, ла корунья, лос колорадос, ле крезо, кап джубі, ак таш, уед зем, уш урекчен Правила перекладу., усть ілімськ, тянь шань, хан тенгрі, суруд ад, норт сескачеван, лас вегас, лонг біч, іст лондон, курган тюбе, бен карріш.
3. У назвах, що пишуться через дефіс, з великої літери пишуться й родові позначення: Кара-Кум(кум - пісок), Порто-Алегре(порто - порт), але: Алатау, Дихтау, Амудар’я, Сирдар’я.
Правильно напишіть назви: форт шерман, хяргас нур, дженавез кая, уайт рівер, ріо гранде, лох нес, додж сіті, біг блек рівер, чатир даг, кара кум, іссик куль, ат баши, гомес паласіо, порт дарвін.
4. Родові позначення, узвичаєні в українській мові, пишуться з малої літери: Трептов - парк, Вранглер - фіорд.
Правильно напишіть слова Правила перекладу.: кайзер плац, пенсильванія авеню, дю фіорд, лібкнехт штрасе, сахо сквер, уолл стрит.

2.1. Прикметники, утворені від іншомовних географічних назв.

Правила Приклади. вправи
Через дефіс пишуться прикметники, утворені від назв:
1. Що складаються з іншомовних елементів – повнозначних слів: Аддис-Абеба – аддис-абебський, але: амудар’їнський, алмаатинський, кзилординський.
Утворіть прикметники: Іссик-Куль, Ріо-Негро, Буенос-Айрес, Думбартон-Окс, Баден-Баден.
2. З першими частинами соль-, спас-, усть- та іншомовними вест-, іст-, нью-, сан-, сант, сент-, санта-тощо: Соль-Ілецьк – соль-ілецький,Вест-Індія – вест-індійський.
Утворіть прикметники: Гусь-Хрустальний,Спас-Клепики, Усть-Каменогорськ, Нью-Йорк, Норт-Саскачеван, Іст-Лондон, Іст-Сент-Луїс, Вест-Пойнт, Нью Правила перекладу.-Орлеан, Санта-Крус, Сан-Антоніо, Санта-Домінго.
3. Із кінцевими назвотворчими частинами -ривер, -сіті, -сквер, -стрит, -фіорд: Фолл-Ривер – фолл-риверський.
Утворіть прикметники: Аталнтик-Сіті, Вест-фіорд, Уолл-стрит, Іст-Ривер, Трафальгар-сквер.
4. Які мають у свєму складі прийменники, частки, артиклі: Ла-Манш – ла-маншський,Уед-Зем – уед-земівський.
Утворіть прикметники: Ез-Зарка, Лос-Анджелес, Ла-Корунья, Де-Лонга, Уч-Аджи, Тянь-Шань, Лас-Вегас, Ла-Сейба, Бен-Карріш, Ед-Дибдиба, Франкфурт-на- Майні, Ріо-де-Жанейро, Кап-Джубі.

Розділ VI.

§ 1. Родовий відмінок іменників ІІ відміни.


documentakipyvx.html
documentakiqggf.html
documentakiqnqn.html
documentakiqvav.html
documentakircld.html
Документ Правила перекладу.